Schuldbewaking

Schuldbewaking gebruikt u als u een goede kans wilt hebben om een op dit moment niet inbare vordering, veroorzaakt door de slechte verhaalspositie van uw debiteur, of een reeds eerder afgeboekte vordering alsnog betaald te krijgen.

Naast de periodieke melding dat er nog een schuld openstaat, wordt de debiteur gericht benaderd. Dit vindt plaats op momenten dat het aannemelijk is dat de debiteur (tijdelijke) ruimere financiŽle mogelijkheden heeft.

Daarnaast dragen wij er zorg voor dat uw vordering niet verjaart.


ALGEMENE VOORWAARDEN   PRIVACY   DISCLAIMER