Gerechtelijke incasso

Indien de minnelijke fase niet tot een bevredigend resultaat leidt, kunt u kiezen voor een gerechtelijk traject. Het gerechtelijke traject start met het uitbrengen van een dagvaarding, waarna een rechtszaak plaatsvindt. Het gerechtelijke traject eindigt met het uitspreken van het vonnis door de rechter. Wij verzorgen het gehele gerechtelijke traject voor u.ALGEMENE VOORWAARDEN   PRIVACY   DISCLAIMER