ONZE DIENSTEN

Pré-incasso
Wanneer uw vorderingen niet in uw eigen maningstraject worden geïnd, kunt u besluiten om de vorderingen door onze organisatie te laten incasseren. Dit traject kan beginnen in de pré-incassofase. Deze fase valt tussen uw eigen traject en ons incassotraject in en kan bijvoorbeeld bestaan uit een sommatie waarin uw gegevens genoemd worden, zoals bankrekening, factuurbedrag et cetera. De sommatie wordt op ons briefpapier geprint, maar betaling vindt plaats op uw eigen bankrekening. Er bestaan diverse andere wijzen waarop het pré-incassotraject kan worden ingericht. Hierover wisselen wij graag met u van gedachten.

Minnelijke incasso
Veel dossiers stromen bij ons kantoor in de minnelijke fase (buitengerechtelijke fase) in. De buitengerechtelijke fase bestaat uit alle werkzaamheden die worden ondernomen om tot inning te komen vóór het gerechtelijke proces. Buitengerechtelijke werkzaamheden kunnen bestaan uit diverse sommaties, outbound calls, e-mail et cetera. De activiteiten in het buitengerechtelijke traject worden deels bepaald op basis van een persoonlijk gesprek.

Gerechtelijk traject
Indien de minnelijke fase niet tot een bevredigend resultaat leidt, kunt u kiezen voor een gerechtelijk traject. Het gerechtelijke traject start met het uitbrengen van een dagvaarding, waarna een rechtszaak plaatsvindt. Het gerechtelijke traject eindigt met het uitspreken van het vonnis door de rechter. Wij verzorgen het gehele gerechtelijke traject voor u.ALGEMENE VOORWAARDEN   PRIVACY   DISCLAIMER