Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Incasso Vordering met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan en wenst daarvoor geen aansprakelijkheid te accepteren.

Incasso Vordering verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Incasso Vordering worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Incasso Vordering aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor problemen met betrekking tot het functioneren van deze website.

Hoewel Incasso Vordering alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Incasso Vordering worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Hoewel Incasso Vordering uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

De auteursrechten op deze website en de inhoud daarvan berusten uitsluitend bij Incasso Vordering. Geen deel van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Incasso Vordering.
ALGEMENE VOORWAARDEN   PRIVACY   DISCLAIMER