Kopen van vorderingen

Incasso Vordering biedt de mogelijkheid om achterstallige en/of moeilijk inbare vorderingen aan haar te verkopen. De vorderingen worden na overname door Incasso Vordering voor eigen rekening en risico geïncasseerd.

Incasso Vordering koopt naast nieuwe vorderingen (fresh debt) en jonge vorderingen (forward flow) ook uw oninbare vorderingen (garage debt) van u over. Portefeuilles die (gedeeltelijk) in beheer zijn bij derden zijn ook voor overname geschikt.

Voordelen verkopen van uw vorderingen:

•directe liquiditeit
•geen debiteuren risico meer
•verbetering van uw balans
•verlaging van uw operationele kosten
•geen kosten meer voor incassobureau’s, deurwaarders en gerechtelijke kosten
•generereren van extra revenuen voor uw onderneming
•u kunt beter focussen op de hoofdzaken

Het bedrag voor de verkoop is afhankelijk van de ouderdom en van de kwaliteit van de vorderingen. Mocht u meer informatie willen, dan kunt u contact met ons opnemen.


ALGEMENE VOORWAARDEN   PRIVACY   DISCLAIMER