Pré-incasso

Wanneer uw vorderingen niet in uw eigen maningstraject worden geďnd, kunt u besluiten om de vorderingen door onze organisatie te laten incasseren. Dit traject kan beginnen in de pré-incassofase.

De pré-incasso fase valt tussen uw eigen traject en ons incassotraject in en kan bijvoorbeeld bestaan uit een sommatie waarin uw gegevens genoemd worden, zoals bankrekening, factuurbedrag, et cetera. De sommatie wordt op ons briefpapier geprint, maar betaling vindt plaats op uw eigen bankrekening.

Er bestaan diverse andere wijzen waarop het pré-incassotraject kan worden ingericht. Hierover wisselen wij graag met u van gedachten.ALGEMENE VOORWAARDEN   PRIVACY   DISCLAIMER